Leasing

Företagsleasing – tjänstebil

Företagsleasing ökar hela tiden, idag beräknas det finnas cirka 250 000 bilar som räkans som rena tjänstebilar i Sverige. Miljöfordon blir också allt vanligare inom denna kategori då företag vill vara miljömedvetna. Det finns även andra fördelar med en miljötjänstebil så som avdrag på förmånsvärdet.

Vad är förmånsvärde?

Om du har en tjänstebil så räknas det som att du som privatperson har en förmån och du får därför betala skatt för det. Man räknar ut bilens förmånsvärde enligt marknadsvärde och schablon. Förmånsvärdet kan bli ganska så högt så du bör noga överväga för och nackdelar innan du köper en tjänstebil. Det finns enkla sätt att räkna ut bilars förmånsvärde på skatteverkets hemsida, men vill du räkna själv så ger vi nedan ett exempel:

Bilens pris 321 000 kronor.
9 % av nybilspriset – (0,09 x 321 000 = 28 890kr)
31,7 % av prisbasbelopp 42 800 kronor – (0,317 x 42 800 = 13 567,6 kr)
75 % av stadslåneräntan x nybilspriset – (0,75 x 2,89 = 2,1675, 0,021675 x 321 000 = 6 957,7 kr)
Förmånsvärdet på denna bil blir 49 415,3 kronor/år och 4118 kronor i månaden brutto.
Bilar över 321 000 kronor räknas som lyxbilar vilket gör att det tillkommer ytterligare 20 % av det överskjutande beloppet som läggs på förmånsvärdet.
Kostar bilen exempelvis 400 000 kronor (0,20 x 79 000 = 15 800 kronor) då kostar bilen ytterligare 15 800 kronor brutto per år.
Det är helt individuellt om en bil med förmånsvärde passar bättre än att äga bilen privat därför måste du räkna ur en skattesynpunkt där tanken är att det ska vara likvärdigt mellan ägandet av privatbil och förmånsbil.

Miljöbil som tjänstebil

Det kan absolut vara till stor fördel att köpa en miljöbil som företagsbil eftersom du då kan få avdrag på förmånsvärdet.
Elhybridbil, elbil och gasdriven bil räknas som miljöbilar. Om du väljer något av dessa miljöfordon som tjänstebil kan du få nedsättning på förmånsvärdet med upp till 16 000 kronor/år.
Etanol/Metanol bilar kan få en nedsättning på förmånsvärdet med upp till 8000 kronor/år.

Tjänstebil som enbart används i tjänst

Om du enbart kan använda din tjänstebil i tjänsten som till exempel en jour bil eller om ni är flera som är beroende av bilen inom företaget. Då finns det möjlighet att jämka förmånsvärdet till lägst 40 % av basbeloppet.

Många resor

Kör du mycket i tjänsten? Du kan pendla långa avstånd mellan olika kontor eller kunder och miltalet ökar snabbt på mätaren. Även då kan du få förmånsvärdet reducerat. Kör du som företagare mer än 3000 mil/år så reduceras värdet med 25 %.

Arbetsresor
När du reser till och från arbetet kan du göra avdrag för de kostnader som överstiger 8000 kronor/år oavsett om företaget betalar bilens driftskostnader. Avdrag som får göras är 6,50/mil kr för diesel och 9,50/mil kr för bensin. Pendlar du flera mil till jobbet varje dag så är det bra att räkna ut dina årliga kostnader för drivmedel och se om du har möjlighet att göra avdrag på din deklaration.

Finansiell Leasing

Vid en finansiell leasing äger företaget bilen. Företaget styr över vad bilen får kosta. Bolaget behöver inte binda pengar vid finansieringen vilket gör att modellen är flexibel men det kan vara ganska osäkert för budgeten med en finansiell leasing. Bilen räknas som en tillgång i företagets balansräkning. Det som gör modellen osäker är att det kan vara svårt att förutse bilens restvärde när leasingtiden går ut. Vissa modeller och märken kan variera ganska kraftigt i andrahandsvärde och därför kan det vara bra att välja en bil där man vet lite säkrare att andrahandsvärdet är högt. Tänk också på att sköta bilen bra! Om bilen är välvårdad både interiört och exteriört är det större chans att få ett högt andrahandsvärde på bilen.

Operationell Leasing

Denna leasing modell är lite dyrare men inte lika osäker som finansiell leasing. Leasingbolaget äger fortfarande bilen. Du tecknar ett kontrakt under en period då du använder bilen. Normala omkostnader räknas in i leasingpriset. Du kan däremot behöva stå för skador som inte räknas som normalt slitage på bilen. Skulle du vilja avbryta leasingen innan kontraktstiden har gått ut så tillkommer det extra kostnader. Den här modellen gör bilkostnaden/månad enkel att budgetera och det blir inga oförutsedda risker i företaget. Däremot blir kostnaden högre eftersom risken ska bli så liten som möjligt.